۱۳۸۹ شهریور ۷, یکشنبه

همه آمدند ؛ در گردهمآیی اصلاح طلبان زنجانی پروفسور ثبوتی هم آمد

امشب شب بزرگی برایِ اصلاح طلبان زنجان و دوست داران دکتر ثبوتی بود . همه جمع شده بودند تا با بهانه ای مبارک از مرد بزرگی تجلیل کنند که زنجانی ها و با اطمینان می گویم بسیاری از ایرانی ها با گفتن نام اش مغرور شده و به داشتن اش مفتخر هستند . خیلی ها آمده بودند . به قول مهندس موسوی این ها کاری کردند که عقاید و افکار مختلف گرد هدفی مشترک جمع شوند.
در ورودیِ رستوران اسکندری سردبیر پیام زنجان و نصیری ( فرماندار شهرستان خدابنده در دوره یِ اصلاحات ) همراه با داود بیات و مسعود الماسی که بانیِ چاپ ویزه نامه ی یادگار ماندگار در بزرگداشت دکتر ثبوتی بود وپیام زنجان زحمتش را کشیده بود و 1000 نسخه اش همان ابتدا یِ کار تمام شد و دوستان دیگر از مدعوین استقبال می کردند. در ورودی طوماری رویِ میز گذاشته بودند که در حمایت از شکایت هفت نفر از زندانی هایی سیاسی از یکی از سرداران سپاه توسط حاضران امضا می شد .
هنگام ورود با مهندس جمشید انصاری نماینده ی زنجان و موسوی نماینده یِ خدابنده سلام و احوال پرسی نمودم . آن ها منتظر رسیدن پروفسور بودند که همراه با دکتر نصیری دیگر نماینده ی زنجان در راه بود . یکی از ویژه نامه ها را برداشتم و گوشه ای نشستم. رئوف طاهری عزیز هم بود . می گفت مدت هاست که خانه نشین شده . چیزی مثل من . احمد مدادی هم آمد . مدت ها بود که ندیده بودمش . دبیر انجمن اسلامیِ دانشگاه زنجان در سال هایِ اوج اصلاحات . سال گذشته مدتی مهمان رفقا شد . همسرش آن سویِ آب منتظرش است و او را به بهانه ای اجازه یِ خروج نمی دهند . امشب همه آمده بودند .
پرفسور با دکترنصیری آمدند . من هم با دوربین گوشی ام پشت سرشان وارد سالن شدم . حاضران شروع به تشویق کردند . سالن منفجر شد و تا نشستن دکتر و همراهانش ادامه داشت . من هم با کمی شانس پشت همان میز نشستم . یکی از خدمت کارهایِ رستوران با گوشی اش از دکتر عکس می گرفت . ار اصلی اش را فراموش کرده بود .
ابتدا مهندس انصاری صحبت کرد و پس از او پروفسور میکرفن را به دست گرفت . از خداوند برایِ بعضی ها عقل و درایت مسئلت نمود و گفت آن روزها که دست بعضی ها به مینی ژوب های دوران پهلوی نمی رسید ، او در دانشگاه تدریس می کرد ! او اتهام هایِ بعضی ها را که گفته بودند دانشگاه علوم پایه نماز خانه و حراست و نماینده ی رهبری ندارد با استدلال و شاهد رد نمود و آن هارا به خداوند واگذار کرد . او از این که در این روزهایِ عزیز به جایِ دعا و نیایش این اتفاقات افتاده ، ناراحت بود و از همه یِ کسانی که به او لطف و محبت داشتند تشکر نمود .
امشب همه آمدند تا ثابت کنند که ایرانی قدر شناس اند . امشب قلب اصلاحات در زنجان می تپید . امشب زنجانی ها ثابت کردند که میان خواست آن ها و بعضی ها چقدر فاصله است . امشب یک بار دیگر به فاصله یِ کوتاهی به زنجانی بودنم افتخار کردم . امشب از بزرگی و بزرگ منشی قدر دانی شد .
متن کامل سخنرانیِ دکتر ثبوتی درشماره یِ فردایِ پیام زنجان چاپ خواهد شد . عکس ها و فیلم سخنرانی را هم فردا در اینجا به امید خدا منتشر می کنم .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر