۱۳۸۹ تیر ۱۰, پنجشنبه

سید احمد و آخوندهایِ مقدس نما


خواندن این سخنان فقط یک نتیجه گیریی منطقی دارد ؛ آن هایی که امروز کروبی را کتک می زنند و میر حسین را از فرهنگسرا بیرون می کنند و پسر سید احمد و نواده یِ بنیانگذار جمهوریِ اسلامی را هو می کنند و می خواهند تا از حوزه یِ قم اخراجش کنند و فرزندان ایران از جمله خواهر زاده یِ نخست وزیرِ محبوب همان بنیانگذار و ندا و سهراب و کیانوش و دیگران را سمبل هایِ ابدیِ جنبش سبز کردند و این همه را در امنیت کامل نیز انجام دادند ، همان « آخوندهایِ متحجر و مقدس نماهایِ مخالف امام و انقلاب » هستند . سایت رسمی حزب اعتمادملی بخشی از سخنان مرحوم سید احمد خمینی در سال 1369 در مرقد امام راحل را منتشر کرد. در این بخش از سخنان فرزند امام خمینی آمده است:
«. . . همین برادر عزیزمان،همین رئیس مجلسمان، همین یار انقلابی امام کتکی را که از آخوندهای متحجر و مقدس نماهای مخالف امام و انقلاب در مسجد اعظم و در مساجد دیگر خوردند؛ امروز هم اگر دیر بجنبیم کروبی‌های دیگر که تعدادشان هم زیاد نیست در حوزه از همین دسته کتک می خورند . . . »

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر