۱۳۸۹ آذر ۱۴, یکشنبه

نتیجه ی عملیاد روزی افتادم که خاتمی را در همین دانشگاه تهران در روز دانشجو تحت فشار گذاشتند و او را به خاطر به اصطلاح بی عملی هو کردند . یاد دارید چه گفت ؟ سید محمد خاتمی گفت : بعد از من کسانی خواهند آمد که عمل خواهند کرد و شما نتیجه ی عملشان را خواهید دید ! . . . و چه نتیجه ای ! با کلی روغن رو ش ! از این 16 تا آن 16 چه هاکه ندیدیم و نشد ! امروز جایی ایستاده ایم که خاتمی دیده بود در پیچش مویی که تاب از نگاه معشوق و عاشق با هم ربوده بود . یک بار دیگر چرخیدیم و رسیدیم به ناباوریِ همیشگی مان . ندیدن آنچه در دستانمان بود و افسوس آنچه که باید می داشتیم . داشتن اندکی همراهی و صبوری . عزیزِ دل می گفت نام از صبوری نیاور که دل بی تاب از دوریِ یار می شود . اما این صبوری را باید می داشتیم و آن صبوری تاریخی را همیشه داریم . کاش . . . ! می دانید از این کاش ها چند بار در تاریخ این مرز و بوم گفته ایم ؟!

۳ نظر:

 1. راست گفتید واقعا".یک وجب روغن داغ.

  پاسخحذف
 2. الحق که حق مطلب رو به جا آورید این ۲ بیت هم از خواجه شیراز در تایید سخن شما جناب مالکی عزیز !

  آن خوش خبر کجاست که اين فتح مژده داد/ تا جان فشانمش چو زر و سيم در قدم
  از بازگشت شاه در اين طرفه منزل است/ آهنگ خصم او به سراپرده عدم

  اراتمند شما رهگذر

  پاسخحذف
 3. خم زلف تو دام کفر و دين است/ ز کارستان او يک شمه اين است
  جمالت معجز حسن است ليکن/ حديث غمزه‌ات سحر مبين است
  ز چشم شوخ تو جان کی توان برد/ که دايم با کمان اندر کمين است
  بر آن چشم سيه صد آفرين باد/ که در عاشق کشی سحرآفرين است
  عجب علميست علم هيت عشق/ که چرخ هشتمش هفتم زمين است
  تو پنداری که بدگو رفت و جان برد/ حسابش با کرام الکاتبين است
  مشو حافظ ز کيد زلفش ايمن / که دل برد و کنون دربند دين است

  رهگذر

  پاسخحذف